Изборник Затворити

СИНДИКАТ УПРАВЕ СРБИЈЕ

Добродошли на нашу нову Интернет презентацију.

Приступницу можете преузети ОВДЕ.

ЗА УПИС СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Синдикату управе Србије доставља се:

 • Захтев за упис
 • Одлука о оснивању
 • Изјава о нивоу оснивања
 • Изјава о броју чланова
 • Правила Синдикалне организације
 • Приступнице
 • Фотокопију личне карте председника (очитана л.к.)
 • Такса од 500,00 динара на рачун број 840-742221843-57

позив на број 97 50-016, сврха: Републичке административне таксе, Корисник: Буџет Републлике Србије

Синдикат управе Србије подноси документацију (коју достављају председници синдиката) за упис синдикалне организације Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, и уз то доставља потврду о припадности синдикату и Статут Синдиката управе Србије.

Обрасце попунити штампаним словима и доставити на адресу: Синдикат управе Србије, Трг Николе Пашића бр. 5

ЗАХТЕВ ЗА УПИС ПОДНОСИ СЕ У РОКУ ОД 15 ДАНА ОД ДАНА ФОРМИРАЊА ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Стисните дугме за уређење да промените овај текст. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Садржај табулара
Садржај табулара
Садржај табулара
Садржај табулара
Садржај табулара

Најновије вести:

Mишљења, ставови..

Мишљење заштитника грађана о:

 • Нацрту закона о изменама и допунама Закона о државним службеницима
 • Нацрту закона о систему плата у јавном сектору
 • Предлогу уредбе о Шифарнику радних места
0
Број чланова Синдиката управе Србије